Land van Fluwel

Huisregels

Huisregels

Land van Fluwel is een ruim en weids park waar je vooral vrij mag zijn. Om te zorgen dat het voor iedereen leuk is en het bovenal altijd veilig blijft, gelden er een paar huisregels waarvan je op de hoogte dient te zijn en waarmee je akkoord gaat bij het betreden van het park:

 • Parkeren op het parkeerterrein van Land van Fluwel is gratis en op eigen risico. Op het terrein is de maximum snelheid 5 kilometer per uur.
 • Toegang tot het park is alleen toegestaan met een geldig entreebewijs.
 • Kort aangelijnde honden zijn welkom in Land van Fluwel. Neem hondenzakjes mee en laat ons park netjes achter.
 • Wij zijn trots op onze mooie schone park en willen dit graag zo houden. Afval dient daarom in de afvalbakken te worden gedeponeerd. Deze staan verspreid over het park.
 • Het is toegestaan eigen versnaperingen mee te nemen om op het park te nuttigen. Eigen versnaperingen mogen niet worden genuttigd in het restaurant en op de bijbehorende terrassen.
 • Het is niet toegestaan alcoholische dranken mee te nemen.
 • Het spelen op Land van Fluwel gebeurt altijd op eigen risico. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor diegenen die onder jouw toezicht staan. Land van Fluwel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het spelen.
 • Er is op Land van Fluwel een ondiepe waterpartij aanwezig om rond te spelen. Let op: onder het pontje is vanwege de veiligheid het water 1,5 meter diep. Houd toezicht op de kinderen die niet en/of matig kunnen zwemmen.  Je kunt bij de kas een veiligheidsvest lenen voor kinderen.
 • Je bent aansprakelijk voor opzettelijk aangebrachte schade aan eigendommen van Land van Fluwel door jouzelf of diegenen die onder jouw toezicht staan. Schade wordt te allen tijde verhaald.
 • Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij de entree van Land van Fluwel.
 • Veiligheidsvoorschriften dienen altijd te worden opgevolgd, evenals aanwijzingen van het personeel.
 • Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers op Land van Fluwel en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat Land van Fluwel een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draag je bij betreden van het park zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. Mocht je hier toch bezwaar tegen hebben dan kun je dit aangeven bij de kassa.

 • Het spreekt vanzelf dat je je gedraagt volgens de normen en waarden zoals die gelden in onze samenleving. Wij wensen bovenal dat je veel plezier hebt tijdens je bezoek aan Land van Fluwel.

Ontdek meer Land van Fluwel

homepage

Strand van Fluwel

Uitkijktoren

Verstoppertjesbos

Kinderfeestje?

Kom maar op als je durft!

Het leukste kinderfeestje vier je op Land van Fluwel! Klaar voor het avontuur?

nl_NLNL